1 september 2010

CrossFit Nordic - Utbildning i funktionell träning 23-24 okt, 6-7 nov

Jag har fått en del frågor ang utbildningar och CrossFit! Kan varmt rekommendera denna utbildning hos CrossFit Nordic!
Läs nedan:


Genom vår utbildning i funktionell träning har du möjlighet att utvecklas till nästa nivå i rollen som tränare, coach eller atlet. Mads Jacobsen har många års erfarenhet av att utbilda tränare. De senaste åren har han varit en del av CrossFit HQ-teamet som åkt runt i Europa och certifierat tränare och atleter. Ta ett beslut i dag och ta del av vår samlade kunskap om funktionell träning.

Kursinnehåll och detaljer

- 23-24 oktober, 6-7 november

- Kursens längd är två helger från 09:00 till 17:00.

- Första helgen består av en teoretisk och praktisk genomgång av funktionella rörelser, samt föreläsningar om kost, vad är funktionell träning, vad är intensitet och hur hanterar vi den? Programmering av träningprogram och hantering av personlig träning och gruppträning.

- Vid inskrivning första dagen kommer deltagaren att erhålla utbildningsmaterial för hela kursen.

- Andra helgen består av en snabb genomgång av förra helgens material, och frågor. Sen kommer vi att jobba med att lära ut och korrigera rörelser, för grupp och individer.

- Efter detta kommer det bli en tenta i genomgått material. Här krävs att deltagaren uppvisar förmåga att instruera och demonstrera rörelser, hantera individer och grupper under träning, identifiera fel och korrigera dessa, samt uppvisa god kännedom i genomgått teoretiskt material.

- Tentan består av en praktisk och teoretisk del!

Pris för kursen är 8500 kr.

Syfte

Syftet med kursen är att ge deltagaren en djupare förståelse för funktionell träning i allmänhet! Bli en bättre instruktör/tränare! Utöka deltagarens kunskapsbas och ge deltagaren verktyg för att bättre kunna hantera grupper och individer och maximera deras utbyte av träningen.

- Utbildningen är till för dig som jobbar med träning, antingen som instruktör eller som personlig tränare, och känner att du vill utöka din kunskapsbas, och bli en bättre instruktör/tränare. Utbildningen riktar sig dock också till dig som har ett brinnande intresse för funktionell träning, och känner du vill fördjupa dig i grunderna, och bättra på dina kunskaper.

Läs mer på CrossFit Nordic ang anmälan!

Inga kommentarer: